Jak se rodí filmové žánry

Kinematografii zle dělit podle nejrůznějších aspektů – například z hlediska doby, kdy byl konkrétní film natočen, z hlediska národnostní příslušnosti autora, uměleckého stylu a podobně. Běžný divák ovšem filmy dělí převážně podle filmového žánru. Filmový žánr je pro obyčejného diváka prostředek, díky kterému je schopen snadněji popsat někomu jinému, pro něj dosud neznámý film. Filmový žánr také může pomoci v rozhodování, jaký snímek budeme sledovat (i když o tom rozhoduje také mnoho dalších aspektů, jako jsou oblíbení tvůrci nebo herci apod). Není ale nic jednoduššího, že vyhledávat na serverech pro online sledování filmů.

Historie filmu

Film (dříve filmový pás) jakožto hmotný objekt označuje konkrétní kinematografické dílo. Veškeré aspekty, které mohou samotný film ovlivňovat, lze vyjádřit slovem kinematografie. Kinematografie zahrnuje umělecké, technické, komerční, ale také společenské a národnostní oblasti, které ovlivňují výrobní proces konkrétního filmového díla.

Film je komunikačním médiem – podobně jako tisk, rádio, televizní vysílání nebo také internet. V dnešní době je zřejmě film druhým nejvlivnějším komunikačním médiem – hned po internetu. Kinematografie patří spolu s divadlem mezi scénická umění.