Road movie

Road movie (jak už sám název napovídá) je ustálený výraz pro filmy, ve kterých se hlavní protagonisté vydávají na dlouhou cestu a mají za úkol dostat se z bodu A do bodu B – ve většině případů cestují nějakým motorovým vozidlem. Jednou z nejznámějších road movies v Česku je pravděpodobně film Jízda od režiséra Jana Svěráka z roku 1994.

Co čekat od road movie

Většina děje takového snímku se odehrává na dopravních komunikacích – nejčastěji na silnici. Diváci většinou sledují, jak hrdinové filmu, kteří se rozhodli opustit domov společně se svým obvyklým typem života a cestovat z jednoho místa na druhé, překonávají různé překážky a vyrovnávají se s potížemi, jež jim cesta chystá, nebo, jak zažívají různá nečekaná dobrodružství, setkávají se s novými lidmi apod.
Ve filmech žánru road movie lze najít vše, co by se mohlo stát na kdejakém výletě – a mnohdy ještě mnohem víc.

Proměna protagonistů

Road movie lze mnohdy také považovat za to, čemu se v Německu říká „bildunsroman“ (anglicky „novel of formation“) – příběh o dospívání, kde se hlavní hrdina mění, vyvíjí se a polepšuje se v průběhu celého příběhu.

Této proměně ve filmech road movie přirozeně napomáhá ona cesta, která znamená vytržení z obvyklého způsobu života a zažívání nových neobvyklých situací, které hlavním protagonistům pomáhají změnit pohled na svět.

Historie žánru road movie

Kořeny tohoto žánru se nacházejí v sepsaných a také ve vyprávěných epických dílech o dlouhých cestách – jako je například Odysea. Filmy odehrávající se na cestě se vyskytují už od počátku americké kinematografie, ale největší rozmach tento styl vyprávění zaznamenal teprve po druhé světové válce. Jednalo se o reakci na rozvoj automobilové produkce a růst kultury mládeže.

Teprve v 60. letech 20. století se však takové filmy dostaly do povědomí lidí jako samostatný žánr. Přispěly k tomu snímky jako Bonnie a Clyde z roku 1967 a Bezstarostná jízda z roku 1969.

Road movies mají dnes již standardizovanou a velmi oblíbenou dějovou linii, kterou využívá mnoho scénáristů z různých kontinentů našeho světa, neboť tento žánr (stejně jako jeho protagonisté) překračoval v průběhu desetiletí hranice mnoha zemí.

Trendy v road movies

Road movie lze často odhalit již z názvu některých filmů spadajících do tohoto žánru. V názvech takových filmů se často objevují slova jako „jízda“, „výlet“ nebo „trip“ a podobně. Můžeme se také setkat s názvy, které vyjadřují pohyb nějakým směrem (jako je tomu například u norského filmu z roku 2009 Na sever). Citlivý přístup k názvům filmů vám tak může pomoci, pokud hledáte nějakou road movie na pěkný večer. Některé z těchto filmů lze také sledovat online – jak už tomu v dnešní době bývá.